วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Suggested websites related to ELT

Edit Posted by with 1 comment
Here are websites related to ELT.

1. Vocabulary learning

http://www.answers.com
http://translate.google.co.th/?hl=en&tab=wT#
http://thesaurus.reference.com
http://www.synonyms.net
http://www.yourdictionary.com
http://www.visualthesaurus.com/
http://www.exploratorium.edu/


2. Learning English through games


http://www.britishcouncil.org/kids-games.htm?mtklink=kids-games-kids-popular-offers
http://www.english-4kids.com/games.html


3. Material resources in ELT

http://www.eslgold.com/
http://www.eslsite.com/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.mes-english.com


4. Learning English through virtual classroom

http://www.esl-lab.com
http://www.station05.qc.ca/css/Cybersite/avi/avi.html
http://www.wiziq.com/educational-tutorials/presentation/10031-The-Mother-Teresa- Virtual-Classroom-Reading-Lesson
http://www.youtube.com/watch?v=MwHrjS-ENec&feature=related

5. Listening activities via Podcast

http://www.eslpod.com/website/
http://edition.cnn.com/services/podcasting/
http://www.allbusiness.com/10206666-1.html

I hope that these would be helpful for all of you.

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ25 กุมภาพันธ์ 2556 01:34

    ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ