วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

It's me!
Hello! I'm Orada Opasrattanakorn. 
I'm an English teacher at Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 
My e-mail addresses are prettyorada@hotmail.com 
and prettyorada@gmail.com

5 ความคิดเห็น:

prettyorada กล่าวว่า...

Nice to share useful things with you.

prettyorada กล่าวว่า...

I love this blog.

TuaLeK UzUmAki กล่าวว่า...

Good night @@ teacher
I like this blog very much and thank a lot, for teach how to create a blog. Make me to enjoy and received about knowledge of English and technology@#@
Watchana 03

prettyorada กล่าวว่า...

My pleasure :)

Morrandir กล่าวว่า...

น่าร้าากกอ้ะอาจารย์ *0*

แสดงความคิดเห็น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ท่านมีความต้องการในการรับบริการวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษในหัวข้อใดต่อไปนี้

เวลาที่ท่านต้องการรับบริการวิชาการ

ค่าใช้จ่ายที่ท่านรับผิดชอบได้ (บาท/คน/วัน)

Wrapping Grifts

Shapes and Colors

English Conversation 1

English Conversation 2

How to add a video in Microsoft Powerpoint 2003

Template by:

Free Blog Templates